“Change starts by itself” (motto)

Organic and conservative agriculture are viable options for Moldova”

Organic and conservative agriculture are viable and sustainable options for the conditions of the Republic of Moldova both for farmers and for our soils. That's... read more...

Participation Day of the EU Strategy for Danube Region

With an area of ​​approximately 800,000 km2 and a population of over 100 million, the Danube region is one of the most important for Europe.... read more...

The Republic of Moldova was named winner of the “best...

During joint project, SME organisations from Georgia, Azerbaijan and Moldova will learn about best practices and failures experienced by Latvian enterprises entering EU open market... read more...

The Republic of Moldova was named winner of the “best...

the Republic of Moldova has the obligation to submit to the Secretariat of the Convention reports on emissions of pollutants within the deadlines and according... read more...
News / Invitation to the Meeting of the NES Platform

Invitation to the Meeting of the NES Platform

Asociația Obștească BIOS deosebita plăcere de vă invita la Ședința Platformei Strategiei Naționale de Implicare pentru soluționarea problemelor Pământului, susținută de Coaliția Internațională a Pământului. Ședința va avea loc pe data de 14 decembrie 2018 în or. Chișinău, Centrul de Conferințe Summit Events, Sala Roșie, strada Tighina 49/3. Scopul evenimentului este întărirea Platformei Strategiei Naționale de Implicare care reunește toate părțile interesate în soluționarea problemelor legate de terenurile agricole, păduri, pajiști, ape, resursele naturale, astfel ca guvernanța funciară să fie centrată pe oameni, iar gestionarea terenurilor să fie în conformitate cu acordurile internaționale, la care Republica Moldova este parte.   Ședința Platformei va pune în discuții problemele cu care se confruntă fermierii și administrația publică locală, cât și unele soluții propuse de grupurile de lucru deja formate pentru a fi luate în considerație de către instituțiile abilitate. Agenda evenimentului este atașată.Agenda_ Sedintei Platformei SNI 14 decembrie

LinkedInGoogle+TwitterFacebook
Print document