“Change starts by itself” (motto)

Organic and conservative agriculture are viable options for Moldova”

Organic and conservative agriculture are viable and sustainable options for the conditions of the Republic of Moldova both for farmers and for our soils. That's... read more...

Participation Day of the EU Strategy for Danube Region

With an area of ​​approximately 800,000 km2 and a population of over 100 million, the Danube region is one of the most important for Europe.... read more...

The Republic of Moldova was named winner of the “best...

During joint project, SME organisations from Georgia, Azerbaijan and Moldova will learn about best practices and failures experienced by Latvian enterprises entering EU open market... read more...

The Republic of Moldova was named winner of the “best...

the Republic of Moldova has the obligation to submit to the Secretariat of the Convention reports on emissions of pollutants within the deadlines and according... read more...
31 December 2018 The BIOS site address has changed http://bios.md
31 July 2018 The July issue of the BioSynopsis Bulletin appeared
30 December 2014 Baza de date pe emisii pentru Convenția asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi (CLRTAP), anii 1990-2012
23 December 2014 Nota N3c ”Recomandări pentru îmbunătățirea raportării conform Protocolarelor Convenției asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanţe lungi (CLRTAP)”
23 December 2014 N3b. Măsuri posibile pentru integrarea formatelor de raportare în cerințele diferitor cadre relevante de raportare (UNFCCC, CLRTAP, PRTR, etc.)
23 December 2014 N3a: “Goluri în legislația actuală și propuneri pentru îmbunătățirea cadrului legal pentru asigurarea colectării datelor de la toate sectoarele economice”
23 December 2014 D2a: “Sistemul naţional actual de factori de emisie şi metode de calculare şi propuneri de îmbunătăţire conform Ghidului de inventariere a emisiilor atmosferice EMEP/CORINAIR”
23 December 2014 D1b: Conformitatea formularul statistic nr.1-aer cu cele mai bune practici internaționale în colectarea datelor și raportare, precum și recomandări pentru îmbunătățirea lui
23 December 2014 S2a. Specificații tehnice pentru Sistemul Național de Inventariere a Emisiilor
23 December 2014 N1a: “Recomandări pentru îmbunătățirea sistemului de colectare a datelor pentru PM, POP și metalele grele din RM, în conformitate cu protocoalele CLRTAP”
23 December 2014 D2b “Surse de informaţie privind factorii de emisie pentru elaborarea bazei de date pentru inventarul naţional de emisii conform Ghidului de inventariere a emisiilor atmosferice EMEP/CORINAIR, AP-42 al EPA din SUA şi abordările aplicate de ţările partenere”
23 December 2014 D1c: “Metodologii actuale de evaluare a emisiilor legate de transport și alte surse mobile, precum și emisiile provenite de la surse fixe fugitive. Recomandări pentru îmbunătățirea sistemului de colectare a datelor, în conformitate cu Îndrumarul EMEP”