“Change starts by itself” (motto)

Organic and conservative agriculture are viable options for Moldova”

Organic and conservative agriculture are viable and sustainable options for the conditions of the Republic of Moldova both for farmers and for our soils. That's... read more...

Participation Day of the EU Strategy for Danube Region

With an area of ​​approximately 800,000 km2 and a population of over 100 million, the Danube region is one of the most important for Europe.... read more...

The Republic of Moldova was named winner of the “best...

During joint project, SME organisations from Georgia, Azerbaijan and Moldova will learn about best practices and failures experienced by Latvian enterprises entering EU open market... read more...

The Republic of Moldova was named winner of the “best...

the Republic of Moldova has the obligation to submit to the Secretariat of the Convention reports on emissions of pollutants within the deadlines and according... read more...
News / Meeting of the Working Group meeting on land ownership, environmental...

Meeting of the Working Group meeting on land ownership, environmental management of commons within NES Platform

În data de 09.11.2018 a avut loc Ședința Grupului de lucru privind proprietatea funciară, gestionarea terenurilor de APL si de mediu din cadrul Platformei Strategiei Naționale de Implicare pentru soluționarea problemelor Pământului. Ședința a început cu un cuvânt de salut din partea președintelui Comitetului de Supraveghere a SNI, Valentin Sașcov, după care Facilitatoarea SNI, Elena Bîrca le-a adus la cunoștință scopul și prioritățile Sïtrategiei, menționând importanța Platformei SNI pentru realizarea de facto a Guvernării Funciare Centrate pe Oameni.

Prima sesiune a ședinței a constat dintr-o prezentare amplă a tipurilor de erori în titlurile de proprietate asupra terenurilor depistate în cadrul Studiului SNI de catre directorul executiv A.O. BIOS, Valentin Ciubotaru. BIOS_NES_Erori Pamant  BIOS_NES_Probleme legate de terenurile aflate în proprietatea APL Studiul a fost elaborat pe parcursul lunilor Iulie – Noiembrie 2018 în peste 40 de localități din Republica Moldova. Iar în a doua sesiune, grupul de lucru format din ingineri cadastrali și primari ai APL-urilor din RM au propus mai multe soluții pentru problemele funciare și de mediu, ce persistă în localitățile lor. Astfel, membrii grupului de lucru fiind din localități diferite, cu experiență diferită au avut posibilitatea de a propune solutii la problemele legate de proprietatea funciara, gestionarea terenurilor de catre APL, precum si a celor de mediu. Totodata ei au facut schimb de cunoștințe și stabilit noi colaborări pentru soluționarea problemelor funciare. Urmează ca soluțiile propuse în cadrul ședinței să fie fundamentate și structurate, după care prezentate la ședința Platformei Naționale a SNI din Decembrie 2018, unde vor fi prezente și alte părți interesate pentru soluționarea problemelor pământului.
Elena Bîrca,
789111213141515Facilitatoarea SNI.3456
2
1
LinkedInGoogle+TwitterFacebook
Print document