“Change starts by itself” (motto)

Organic and conservative agriculture are viable options for Moldova”

Organic and conservative agriculture are viable and sustainable options for the conditions of the Republic of Moldova both for farmers and for our soils. That's... read more...

Participation Day of the EU Strategy for Danube Region

With an area of ​​approximately 800,000 km2 and a population of over 100 million, the Danube region is one of the most important for Europe.... read more...

The Republic of Moldova was named winner of the “best...

During joint project, SME organisations from Georgia, Azerbaijan and Moldova will learn about best practices and failures experienced by Latvian enterprises entering EU open market... read more...

The Republic of Moldova was named winner of the “best...

the Republic of Moldova has the obligation to submit to the Secretariat of the Convention reports on emissions of pollutants within the deadlines and according... read more...
News / Land use survey study in Hănășenii Noi village, Leova district

Land use survey study in Hănășenii Noi village, Leova district

În comuna Hănășenii Noi sunt aproape 1300 de proprietari ale terenurilor agricole și circa 70% au diferite erori Proprietarii de terenuri se confruntă cu următoarele probleme:

  1. 447 loturi de teren ce constituie 110 de hectare sau 35% din suprafața totală a terenurilor nu sunt înregistrate deoarece n-au întrat în Programul “Pământ”. Din aceasta cauza proprietarii nu pot vinde, schimba, să facă moștenire încă din anul 2002;
  2. La 200 hectare a terenurilor nu coincide titlul de proprietate cu terenul alocat în natură și anume lungime conform titlului de proprietate este de 400 de metri, dar de facto este de 350 de metri.

Soluțiile propuse de APL pentru rezolvarea problemelor menționate: întâlnirea și discuția cu reprezentanții Cadastrului pentru soluționarea acestor două probleme care afectează pe mai mulți dintre proprietari a terenurilor agricole.   Nicolae Ciubotaru, Manager de proiect AO BIOS

LinkedInGoogle+TwitterFacebook
Print document