Invitație la Ședința Platformei Strategiei Naționale de Implicare pentru soluționarea problemelor Pământului

print

Asociația Obștească BIOS deosebita plăcere de vă invita la Ședința Platformei Strategiei Naționale de Implicare pentru soluționarea problemelor Pământului, susținută de Coaliția Internațională a Pământului. Ședința va avea loc pe data de 14 decembrie 2018 în or. Chișinău, Centrul de Conferințe Summit Events, Sala Roșie, strada Tighina 49/3. Scopul evenimentului este întărirea Platformei Strategiei Naționale de Implicare care reunește toate părțile interesate în soluționarea problemelor legate de terenurile agricole, păduri, pajiști, ape, resursele naturale, astfel ca guvernanța funciară să fie centrată pe oameni, iar gestionarea terenurilor să fie în conformitate cu acordurile internaționale, la care Republica Moldova este parte.   Ședința Platformei va pune în discuții problemele cu care se confruntă fermierii și administrația publică locală, cât și unele soluții propuse de grupurile de lucru deja formate pentru a fi luate în considerație de către instituțiile abilitate. Agenda evenimentului este atașată.Agenda_ Sedintei Platformei SNI 14 decembrie