“Schimbarea începe de la sine” (motto)

Agricultura ecologică și conservativă sunt opțiuni viabile pentru Moldova

Agricultura ecologică și conservativă sunt opțiuni viabile și durabile pentru condițiile Republicii Moldova atat pentru fermieri, cat si pentru solurile care le avem. Nu intamplator,... citește mai mult...

Ziua Participării a Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării

Cu o suprafață de aproximativ 800.000 de km2 și cu o populație de peste 100 de milioane, regiunea Dunării este una dintre cele mai importante... citește mai mult...

Întreprinderile mici și mijlocii lucrează împreună pentru a găsi modalități...

În cadrul unui proiect comun, organizațiile care susțin ÎMM din Georgia, Azerbaidjan și Moldova vor învăța despre cele mai bune practici și eșecuri cu care... citește mai mult...

Republica Moldova a fost desemnată câștigătoare la categoria „Cea mai...

Republica Moldova are obligația de a prezenta secretariatului Convenției rapoarte privind emisiile de poluanți, în termenele și conform cerințelor stabilite. Raportul a fost pregătit de... citește mai mult...
31 December 2018 Adresa noului site BIOS este următoarea: http://bios.md
31 July 2018 A apărut numărul din luna iulie a Buletinului BioSynopsis
30 December 2014 Baza de date pe emisii pentru Convenția asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi (CLRTAP), anii 1990-2012
23 December 2014 Nota N3c ”Recomandări pentru îmbunătățirea raportării conform Protocolarelor Convenției asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanţe lungi (CLRTAP)”
23 December 2014 N3b. Măsuri posibile pentru integrarea formatelor de raportare în cerințele diferitor cadre relevante de raportare (UNFCCC, CLRTAP, PRTR, etc.)
23 December 2014 N3a: “Goluri în legislația actuală și propuneri pentru îmbunătățirea cadrului legal pentru asigurarea colectării datelor de la toate sectoarele economice”
23 December 2014 D2a: “Sistemul naţional actual de factori de emisie şi metode de calculare şi propuneri de îmbunătăţire conform Ghidului de inventariere a emisiilor atmosferice EMEP/CORINAIR”
23 December 2014 D1b: Conformitatea formularul statistic nr.1-aer cu cele mai bune practici internaționale în colectarea datelor și raportare, precum și recomandări pentru îmbunătățirea lui
23 December 2014 S2a. Specificații tehnice pentru Sistemul Național de Inventariere a Emisiilor
23 December 2014 N1a: “Recomandări pentru îmbunătățirea sistemului de colectare a datelor pentru PM, POP și metalele grele din RM, în conformitate cu protocoalele CLRTAP”
23 December 2014 D2b “Surse de informaţie privind factorii de emisie pentru elaborarea bazei de date pentru inventarul naţional de emisii conform Ghidului de inventariere a emisiilor atmosferice EMEP/CORINAIR, AP-42 al EPA din SUA şi abordările aplicate de ţările partenere”
23 December 2014 D1c: “Metodologii actuale de evaluare a emisiilor legate de transport și alte surse mobile, precum și emisiile provenite de la surse fixe fugitive. Recomandări pentru îmbunătățirea sistemului de colectare a datelor, în conformitate cu Îndrumarul EMEP”