“Schimbarea începe de la sine” (motto)

Agricultura ecologică și conservativă sunt opțiuni viabile pentru Moldova

Agricultura ecologică și conservativă sunt opțiuni viabile și durabile pentru condițiile Republicii Moldova atat pentru fermieri, cat si pentru solurile care le avem. Nu intamplator,... citește mai mult...

Ziua Participării a Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării

Cu o suprafață de aproximativ 800.000 de km2 și cu o populație de peste 100 de milioane, regiunea Dunării este una dintre cele mai importante... citește mai mult...

Întreprinderile mici și mijlocii lucrează împreună pentru a găsi modalități...

În cadrul unui proiect comun, organizațiile care susțin ÎMM din Georgia, Azerbaidjan și Moldova vor învăța despre cele mai bune practici și eșecuri cu care... citește mai mult...

Republica Moldova a fost desemnată câștigătoare la categoria „Cea mai...

Republica Moldova are obligația de a prezenta secretariatului Convenției rapoarte privind emisiile de poluanți, în termenele și conform cerințelor stabilite. Raportul a fost pregătit de... citește mai mult...

Ziua Participării a Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării

Cu o suprafață de aproximativ 800.000 de km2 și cu o populație de peste 100 de milioane, regiunea Dunării este una dintre cele mai importante pentru Europa.  Bazinul dunărean beneficiază de o serie de avantaje care pot  permite dezvoltarea sa rapidă: poziția geografică (deschiderea către est); diversitatea culturală, etnică și naturală; surse importante de energie regenerabilă  (hidro, biomasă, eoliene și termale); avantajele care țin de mediu (floră și faună, resurse de apă, Delta Dunării). Fiind parte a Coridorului pan-european de transport VII al UE, Dunărea reprezintă o cale navigabilă semnificativă, care face legătura, prin reţeaua Rin-Main-Dunăre. Bazinul lărgit al Dunării cuprinde state şi regiuni care ar putea beneficia în viitor de accesul direct la Marea Neagră, iar importanţa conectării UE cu regiunea extinsă a Caucazului şi Asiei Centrale a fost deja consimţită prin Sinergia Mării Negre. În luna ianuarie 2010, Parlamentul European a supus dezbaterii „Strategia europeană pentru regiunea Dunării”, care a fost urmată de adoptarea unei rezoluţii în care membrii Parlamentului European solicită Comisiei Europene să lanseze această strategie, în urma unui proces de consultare, pînă la sfîrşitul anului 2010. Deputaţii europeni au subliniat că Strategia UE pentru regiunea Dunării ar trebui să fie dezvoltată în următoarele domenii de cooperare inter-regională: protecţie şi dezvoltare socială; dezvoltare economică durabilă; infrastructura energetică şi de transport; protecţia mediului; cultură şi educaţie. Ulterior, Comisia Europeană a lansat consultarea publică (februarie – iunie 2010) pe parcursul căreia au fost organizate, în toate statele riverane, conferinţe, seminarii şi mese rotunde. Rezultatul acestor consultări a constat în elaborarea de către Comisia Europeană şi prezentarea, în data de 8 decembrie 2010, a unei Comunicări pe tema Strategiei UE pentru regiunea Dunării, precum şi a unui Plan de acţiune. Pe data de 29 iunie în fiecare an se sărbătorește Ziua Dunării. Deja a devenit tradiție că în fiecare an se organizează Forumul anual al Strategiei UE pentru regiunea Dunării. În acest an el va fi organizat pe 17-18 octombrie la Budapesta. În cadrul Forumului va fi organizată ziua participării, unde se vor discuta diverse activități ale societății civile, inclusiv si prezentarea AO BIOS. Ziua Națională a Participării unde se vor discuta aspectele SUERD va avea loc pe data de 22 septembrie.

LinkedInGoogle+TwitterFacebook
Printează document